अन्तरसदन वक्तृत्वकला प्रतियोगिता | निम्न माद्यमिक तह | २०७९

2023-03-13 9:00 AM - 11:30 AM

स्वस्थ आहार स्वस्थ जीवन र सफलताको आधार भन्ने भावसहितको तर्कसङ्गत र व्यावहारिक विषयवस्तु "स्वस्थ जीवनका लागि खानेकुरा" शीर्षकमा आज चार सदनका १६ प्रतिस्पर्धीहरू, विचार मन्थनको मैदानमा उत्रिए।