नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय अवलोकन भ्रमण | कक्षा ९ | २०७९